Danh sách các nhà hàng, dịch vụ ẩm thực khi du lịch Nghĩa lộ

0
4
Danh sách các nhà hàng, dịch vụ ẩm thực khi du lịch Nghĩa lộ

Danh sách các nhà hàng, dịch vụ ẩm thực khi du lịch Nghĩa lộ

1 – Nhà hàng Vân Hưng
Địa chỉ
:  Tổ 11, phường Trung Tâm
ĐT: 0978999585

2 – Nhà hàng Hải Béo
Địa chỉ
:  Tổ 7, phường Tân An
ĐT: 0983215246

3 – Nhà hàng Ban Trắng
Địa chỉ
:  Tổ 19, phường Trung Tâm
ĐT: 0962312182

4 – Nhà hàng Giang Bính
Địa chỉ
:  Phường Pú Trạng
ĐT: 0979899478

5 – Nhà hàng Nghĩa Lộ
Địa chỉ
:  Tổ 9, phường Trung Tâm
ĐT: 0964509687

6 – Nhà hàng Mường Lò
Địa chỉ
:  Tổ 20, phường Tân An
ĐT: 0293.872.888

7 – Nhà hàng Bảo Trâm
Địa chỉ
:  Tổ 3, phường Pú Trạng
ĐT: 0983.615.280

8 – Nhà hàng An Rắn
Địa chỉ:
  Phường Tân An
ĐT:  01676544943

9 – Nhà hàng Hằng Béo
Địa chỉ
:  Tổ 19, phường Trung Tâm
ĐT: 0912510557

10 – Nhà hàng Lẩu ngựa
Địa chỉ
:  Tổ 1, phường Trung Tâm
ĐT: 01234125188

11 – Nhà hàng Dũng Hoàn
Địa chỉ
:  Tổ 7 phường Cầu Thia
ĐT: 01649606967

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here