Danh sách khách sạn, nhà nghỉ, nhà du lịch cộng đồng khi du lịch Mù Cang Chải

0
6903
Danh sách khách sạn, nhà nghỉ, nhà du lịch cộng đồng khi du lịch Mù Cang Chải

Danh sách khách sạn, nhà nghỉ, nhà du lịch cộng đồng khi du lịch Mù Cang Chải

1 – Nhà nghỉ Lộ Anh

Địa chỉ:  Tổ 1, thị trấn Mù Cang Chải

ĐT: 0913024081

2 – Nhà khách Suối Mơ

Địa chỉ:  Tổ 4, thị trấn Mù Cang Chải

ĐT: 0912.961.532

3 – Nhà Nghỉ Sao Mai

Địa chỉ:  Tổ 4, thị trấn Mù Cang Chải

ĐT: 0988.981.675

4 – Nhà nghỉ Giang Vĩnh

Địa chỉ:  Tổ 3, thị trấn Mù Cang Chải

ĐT 0984.320.478

5 – Nhà Nghỉ Nhung Công

Địa chỉ:  Tổ 3, thị trấn Mù Cang Chải

ĐT:  0912.429.112

6 – Nhà Nghỉ Hương Giang

Địa chỉ:  Tổ 6 Thị trấn Mù Cang Chải

ĐT: 029 3878486 –  0942 479495

7 – Nhà nghỉ Tub Yaj

Địa chỉ:  Tổ 6, thị trấn Mù Cang Chải

ĐT: 0941283969

8 – Nhà Nghỉ Quang Minh

Địa chỉ:  Tổ 5, thị trấn Mù Cang Chải

ĐT: 0912 501627

9 – Nhà nghỉ Mool 1

Địa chỉ:  Tổ 5, thị trấn Mù Cang Chải

ĐT:  0165 6782888 – 0912 058899

10 – Nhà nghỉ Bưu điện

Địa chỉ:  Tổ 5, thị trấn Mù Cang Chải

ĐT:  029 3560345

11 – Nhà nghỉ Hải nguyễn

Địa chỉ:  Tổ 5, thị trấn Mù Cang Chải

ĐT:  01666 968470

12 – Nhà nghỉ Mool 2

Địa chỉ:  Tổ 6, thị trấn Mù Cang Chải

ĐT: 0972789569

13 – Khách nghỉ Duy Vũ

Địa chỉ:  Tổ 6, thị trấn Mù Cang Chải

ĐT: 0948.233.323

14 – Nhà nghỉ Trung Kiên

Địa chỉ:  Tổ 2, thị trấn Mù Cang Chải

ĐT: 029 3878204 – 0972 953145

15 – Nhà Nghỉ Sanh – Nhơn

Địa chỉ:  Tổ 10, thị trấn Mù Cang Chải

ĐT: 01275600921

16 – Nhà nghỉ Nguyệt – Tư

Địa chỉ:  Tổ 10, thị trấn Mù Cang Chải

ĐT: 0961917927

17- Nhà nghỉ Hồng Minh

Địa chỉ:   Ngã Ba Kim – Mù Cang Chải, Yên Bái

ĐT: 029 3878929 – 01232554859

18 – Nhà nghỉ Khau Phạ

Địa chỉ:   Đèo Khau Phạ

ĐT: 0293 560929 – 0942 931845

19 – Nhà Cộng đồng Long Hiên

Địa chỉ:  Tổ 2, thị trấn Mù Cang Chải

ĐT: 0948 934667

20 – Nhà Cộng đồng Thanh Chung

Địa chỉ:  Tổ 3, thị trấn Mù Cang Chải

ĐT: 0165 9675037

21 – Nhà nghỉ cộng đồng Hà – Hợi

Địa chỉ:  Tổ 9 Thị trấn Mù Cang Chải

ĐT: 01692534434

22 – Nhà nghỉ cộng đồng Nông Văn Phích

Địa chỉ:  Tổ 9, thị trấn Mù Cang Chải

ĐT: 01695331574

23 – Nhà nghỉ cộng đồng Lương Văn Lanh

Địa chỉ:  Tổ 9, thị trấn Mù Cang Chải

ĐT: 01667020358

24 – Nhà nghỉ cộng đồng Nông Văn Êm

Địa chỉ:  Tổ 9, thị trấn Mù Cang Chải

ĐT: 01667.765.445

25 – Nhà nghỉ cộng đồng Lương Văn Bản

Địa chỉ:  Tổ 9, thị trấn Mù Cang Chải

ĐT:  01644.443.620

26 – Nhà nghỉ cộng đồng Lương Văn Hòa

Địa chỉ:  Tổ 9, thị trấn Mù Cang Chải

ĐT: 0915512581

27 – Nhà nghỉ cộng đồng Lò Văn Thin

Địa chỉ:  Tổ 9, thị trấn Mù Cang Chải

ĐT:   01683691043

28 – Nhà nghỉ cộng đồng Lò Văn Đôi

Địa chỉ:   Tổ 9, thị trấn Mù Cang Chải

ĐT: 01682886493

29 – Nhà nghỉ cộng đồng Hảng Xáy Chông

Địa chỉ:  Xã La Pán Tẩn

ĐT: 01239238277

30 – Nhà nghỉ Huyện đội

Địa chỉ:  Tổ 4, thị trấn Mù Cang Chải

ĐT: 0984756689

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here